ПОЛТАВА                    ДЖЕРЕЛА   НАШОЇ   ДУХОВНОСТІ                    ПОЛТАВА                    ДЖЕРЕЛА   НАШОЇ   ДУХОВНОСТІ                    ПОЛТАВА                    ДЖЕРЕЛА   НАШОЇ   ДУХОВНОСТІ                    ПОЛТАВА                    ДЖЕРЕЛА   НАШОЇ   ДУХОВНОСТІ                    ПОЛТАВА  

  

Міністерство освіти і науки України

Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України

Управління культури Полтавської обласної державної адміністрації

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка

Полтавський літературно-меморіальний музей І.П.Котляревського

 

Високоповажні колеги!

Восени 2003 року Україна відзначає столітній ювілей непересічної події національного культурного і громадського життя - відкриття пам'ятника першому класикові української літератури І.П.Котляревському в Полтаві. Запрошуємо Вас долучитися до вшанування цієї дати і взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції „Іван Котляревський та українська культура XIX-XX століть", яка відбудеться 18-19 вересня 2003 року у Полтавському державному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

Проблематика конференції:

1. Історіографія досліджень творчості Івана Котляревського.

        2. Іван Котляревський і вітчизняний літературний процес.

3. Творчість Івана Котляревського у контексті європейської літератури.

4. Поетика творів Івана Котляревського.

5. Мова творів Івана Котляревського.

6. Відкриття пам'ятника Іванові Котляревському як вияв національної активності

українців початку XX століття.

7. Культурологічні і краєзнавчі аспекти відкриття пам'ятника Котляревському в Полтаві.

8. Іван Котляревський та українське зарубіжжя.

9. Іван Котляревський і фольклор.

       10. Іван Котляревський та український театр.

11. Вивчення творчості Івана Котляревського у школі і вузі. *

12. Іван Котляревський і сучасність.

Для участі у роботі конференції необхідно до 1 серпня 2003 року подати за вказаною адресою заявку з назвою доповіді і відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, адресу, телефон). Запрошення та додаткова інформація будуть надіслані після затвердження теми оргкомітетом.

Просимо мати при собі електронний варіант (дискету) та роздрукований у двох екземплярах текст статті.

Вимоги до оформлення статей:

папір - формат А 4; текстовий редактор Місгоsoft Word, розмір - 14, інтервал - 1, поля -20 мм; прізвище, ініціали автора у правому куті на першій сторінці; назва статті друкується великими літерами; список літератури в кінці статті під назвою „Література" (нумерувати джерела за алфавітом); посилання всередині тексту в квадратних дужках, наприклад:,,......." [1, с.10]; обсяг - до 12 сторінок.

Матеріали будуть надруковані після конференції за кошт авторів. Вартість однієї сторінки - 6 (шість) грн.

Кошти за публікацію та організаційний внесок - 20 грн. подаються при реєстрації учасників конференції.

Поселення гостей передбачається у місцевих готелях за рахунок учасників конференції.

Наша адреса: 36000, м. Полтава, вул. Остроградського, 2,

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка, кафедра української літератури. Радько Ганні Іванівні тел. (05322) 2-78-80

 

 

 


Используются технологии uCoz